Biljetter

Efter ett år av föreställningar finns det just nu inga inplanerade föreställningar av För sensibelt begåvade 2.0.

Föreställningen flyttar på sig endast i en mycket begränsad omfattning med anledning av privata livsomständigheter. 
Vi är dock alltid intresserade av din förfrågan. Med god framförhållning kan det mesta ordnas.

Önska på!