Högkänslighet

Vetenskapliga studier har visat att sensibelt begåvade individer utgör cirka 20 procent av den mänskliga befolkningen. Ändå är gruppen som sådan än så länge förhållandevis okänd.

Begreppet sensibelt eller sensitivt begåvad, eller högkänslig personlighet som det oftast kallas, myntades av den amerikanska psykologen Elaine Aron som sedan 1991 bedrivit vetenskapliga studier i ämnet. Högkänslighet är ingen diagnos utan en personlig egenskap som även iakttagits hos många andra djurarter.

En högkänslig person har ett nervsystem som är känsligare än genomsnittet. De ser, hör eller luktar inte bättre än andra människor. De har däremot en lägre tröskel för att ta in intryck och bearbetar och sorterar informationen betydligt mer noggrant än andra människor. Därför har de också ett betydligt större behov av återhämtning. Det känsliga nervsystemet ger upphov till ett mycket rikt spektrum av känslor men ökar samtidigt benägenheten för depression och ångest. Å andra sidan gör det känsliga nervsystemet även högkänsliga till, i mer eller mindre grad, kreativa, intuitiva, förutseende, samvetsgranna och djupsinniga människor med stor inlevelseförmåga. I sociala grupper, idag såväl som när människan levde fritt ute i naturen, får högkänsliga ofta funktionen av de individer som värnar om gruppens välmående och ofta förutser faror och skeenden i tidigt skede.

Det är dock viktigt att betona att den ena högkänsliga personen inte är den andra lik. Högkänsliga utgörs exempelvis inte enbart av mer tillbakadragna, tystlåtna och introverta individer, som det kan vara lätt att tro. Omkring 30 procent av alla högkänsliga bedöms, att liksom föreställningen För sensibelt begåvades upphovsman, vara extroverta personligheter. Att vara både högkänslig och utåtriktad kan vara en särskild utmaning eftersom man ofta har lust för mer umgänge och intryck än man faktiskt orkar med. Det kan även vara svårare att som utåtriktad högkänslig personlighet få förståelse från omgivningen för exempelvis sitt behov av återhämtning, då ens sociala beteende för övrigt inte motsvarar den  gängse bilden av en känslig personlighet.

Hitta mer information om högkänslighet på www.hsperson.se.