Har du ett högkänsligt barn?

Många av de som kom och såg föreställningen För sensibelt begåvade var inte alls högkänsliga själva. En del var intresserade av psykologi i allmänhet, medan andra kom som engagerade familjemedlemmar. Dessutom var det flera stycken, som trots att föreställningen tydligt riktar sig till vuxna i sin tematik, kom för att lite bättre förstå sitt högkänsliga barn.

Elaine Arons har skrivit en helt fantastisk bok som heter Det högkänsliga barnet – att växa och må bra i en överväldigande värld.

Detta är en bok jag varmt rekommenderar då den faktiskt för många kan upplevas som oerhört informativ och på samma gång något mer lätttillänglig än Den högkänsliga människan av samma författare.

Jag har tänkt skriva lite återkommande om högkänslighet och barn framöver. För inte på något sätt kan jag lyckas sammanfatta de olika ämnena i boken i ett blogginlägg.

Det allra viktigaste att nämna för dig som är en engagerad förälder och kanske i vissa fall orolig om du iakttagit tendenser som kan signalera att du har ett högkänsligt barn, är att det på inga sätt behöver vara något negativt.

Tvärtom har den forskning som bedrivits visat att precis som ett högkänsligt barn har högre benägenhet till att påverkas negativt av en mindre bra omgivning så har det också en högre benägenhet att influeras positivt! Så här skriver Elaine Arons i sin bok:

”Högkänsliga personer som haft en olycklig barndom löper större risk att bli deprimerade, ängsliga och blyga än icke-högkänsliga med liknande barndom. Men de med en tillräckligt bra barndom mår lika bra som, och kanske till och med bättre, än andra. Det innebär att högkänsliga barn kan gynnas mer än andra barn av en bra uppfostran och skolgång.”

Med tanke på att du läser detta är du sannolikt redan en engagerad förälder som gör det du kan för att ge ditt barn vad du behöver.

En annan sak som jag själv har tänkt på när jag har kommit i kontakt med föräldrar till högkänsliga barn är hur de just oroar sig för de emotionella svängningarna. Då brukar jag försöka förklara att dessa nödvändigtvis inte är ett symptom på att barnen mår dåligt, då vårt personlighetsdrag i sig är sådant. För oss är det rätt naturligt att vädret går från sol, till regn och till åska ganska snabbt. I stunden upplever vi det starkt, men ofta släpper vi skeendet så fort det har passerat, så länge det inte är något tyngre som vi behöver bearbeta. Med andra ord: Du som själv inte har lika stora skiftningar i dina utspel kan faktiskt ibland till och med övertolka de reaktioner du ser eftersom det mer handlar om ett annat sätt att uttrycka sig, helt enkelt.

För att avgöra om ett barn är högkänsligt eller inte utförs precis som med vuxna inga psykologiska tester. Detta eftersom högkänslighet som bekant inte är en diagnos utan just ett personlighetsdrag. Det finns dock ett frågeformulär utformat för dig som förälder där du kan besvara frågor om ditt barn för att få en indikation om barnen är högkänsligt eller ej. Detta kan du till exempel finna här på engelska, samt i ovan nämnda bok av Elaine Arons.

Det pågår en hel del forskning om barns känslighet ur olika aspekter då anledningarna till en uppfattad större känslighet hos ett barn trots allt kan vara många. Det kan då vara av värde att notera att det gemensamma draget för ett specifikt högkänsligt barn inte alltid är de ytliga symptom som vi registrerar, så som exempelvis eventuell blyghet eller vaksamhet inför nya uppgifter. Långt ifrån alla högkänsliga barn visar upp de tecken som generellt brukar kopplas till den högkänsliga personligheten. I själva verket är det den djupa bearbetningen som är alla högkänsligas gemensamma drag som kan yttra sig på olika sätt beroende på de personer vi är för övrigt.

Avslutningsvis i detta första inlägg om barn och högkänslighet ska nämnas att den brittiska psykologen Michael Pluess särskilt fokuserat på den positiva resultaten kring forskning om högkänsliga barn och kallar det fördelskänslighet. För mig som valt samma vinkel i denna blogg För sensibelt begåvade är det något som jag tycker är särskilt intressant. Försök minnas att precis som ditt barn är känsligare för hot är det också känsligare för allt positivt det får uppleva. Där finns många underbara möjligheter – precis som det gör för oss vuxna högkänsliga!